Prof. Dr. Ahmet ÖZKARA

Eğitim ve Deneyim
 
1985-1991 yılları arasında lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

1990 yılında Kinderspital Basel’de , İsviçre Çocuk Hastalıkları’nda çalıştı.

1992-1997 yılları arasında İstanbul Üniveristesi Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Asistan Doktor olarak çalıştı.

1997-2004 yılları arasında İstanbul Üniveristesi Kardiyoloji Enstitüsü Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Uzman Doktor olarak görev yaptı.

2004-2006 yıllarında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Yard. Doç. Dr. olarak çalıştı.

2006-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Doç.Dr. olarak görev yaptı.

2007-2013 yılları içinde Florence Nightingale Hastanesi İstanbul Kalp Damar Cerrahisi bölümünde çalıştı.

2013 yılından beri Liv Hospital, Ulus, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümü’nde çalışmaktadır.

2015 yılında Profesörlük ünvanını almaya hak kazandı.

Uzmanlık Alanları
 
Koroner bypass cerrahisinde arteriyeş revaskülarizasyon
Büyük Ater Cerrahisi
Konjenital Kalp Cerrahisi

Üyelikler
 
• Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
• Türk Kardiyoloji Derneği
• European Society of Vasculer Surgery
• Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği