İletişim     Randevu Talebi     Liv Hospital ⇒


  Tel ☏ : 444 4 548 / 0850 222 2 548

Kolon – Rektum Kanserleri

Kolon (kalın bağırsak) ve rektum (kalın bağırsak son kısmı) kanserleri, sık görülen kanserlerdendir. Erken evrede yakalanan kolon ve rektum kanserleri yüksek başarı ile tedavi edilebilmektedir.

davinci2

Kolon ve rektum kanserleri her yaşta gelişebilmekle beraber büyük çoğunlukla 40 yaş üzerinde görülmektedir. Kolon ve rektum kanseri görülme riski her on yılda iki katına çıkmaktadır. Yaş dışında ailede kolon ve rektum kanseri veya kolon ve rektum polibi tanısı olan akrabaların bulunması, hastalığın görülme riskini arttırmaktadır. Bilinen ülseratif kolit ya da tedavi edilmiş kolon ve rektum poliplerinin bulunması, meme ve rahim gibi başka organlarda kanser görülmüş olması da yine kolon ve rektum kanserleri görülme riskini arttırmaktadır.

– Kolon ve rektum kanserleri küçük, iyi huylu polipler şeklinde başlar. Bazı genetik ve çevresel faktörlerle kanserleşme eğilimi gösteren polip, büyüyerek ve bağırsak duvarını işgal ederek kanser halini alabilir. Bu iyi huylu poliplerin kolonoskopi ile çıkarılması, hastalığın meydana gelmesini engellemektedir.

-En sık görülen bulgular, kanlı dışkılama, bağırsak alışkanlıklarında değişikliktir. Özellikle kabızlık veya ishal şeklinde meydana gelen değişiklikler başka hastalıklar sebebi ile de olabileceği için dikkatli bir inceleme gerektirmektedir. Kronik karın ağrısı ve kilo kaybı genellikle kolon ve rektum kanserlerine eşlik eden bulgulardır.

– Ne yazık ki birçok erken kanserde veya polipte bu bulgular görülmeyebilir. 50 yaş üzerinde rutin tarama programlar, bulgu vermeyen hastalığın erken saptanmasında hayati önem taşımaktadır.

– Parmakla anala kanalın ve distal rektumun incelenmesi anlamına gelen rektal tuşe, dışkıda gizli kan testi, rektosigmoidoskopi ve kolonoskopi ile radyolojik tetkikler tarama amacıyla yararlanılan tetkiklerdir. Eğer birinci derecede akrabalarınızda kolon ve rektum kanseri öyküsü varsa tarama programına 40 yaşından itibaren başlamalısınız.

– Kolon ve rektum kanserlerinin asıl tedavisi cerrahidir. Uygulanan cerrahi ile vücuttan tümörlü dokulardan uzaklaştırılarak, hastalık temizlenebilir. Özellikle rektum kanserlerinde uygulanan cerrahinin etkisini arttırmak amacıyla ameliyat öncesi radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi (ilaç tedavisi) uygulanmaktadır. Cerrahi sonrası kanserin patolojik inceleme sonucu saptanan evresine göre de ameliyat sonrası ek olarak onkolojik tedavi verilebilmektedir. Erken evrede yakalanan ve iyi bir cerrahi uygulanan olguda, hastalıktan tam olarak kurtulma şansı %80-90 ‘dır. Günümüzdeki modern cerrahi teknikleri ile beraber hastaların %5’inden azından bağırsak kalıcı olarak torbaya alınmaktadır.

– Bu hastalar hastalığın tekrarı veya başka organlara sıçraması (metastazı) açısından devamlı kontrolde tutulmalıdır. Akciğer veya karaciğer en sık metastaz alanıdır ve erken tanınan vakalarda cerrahi şansı daha yüksek olmaktadır.