Robotik Cerrahi Teknolojisi

Prof. Dr. Hakan Yanar, Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi, Prof. Dr. Ahmet Özkara, Prof. Dr. Tahir Karadeniz, Prof. Dr. İsmet Aslan, Doç. Dr. Eralp Başer, bilgilendiriyor.